Month: juli 2018

De Dame in Gesprek

Muffe containers, een droge daktuin, een veranderend ‘label’ van seniorencomplex naar wooncomplex voor alle leeftijden, zomaar een greep uit de onderwerpen die werden besproken tijdens het spreekuur van Mitros, het Buurtteam en Me’kaar bij De Dame.

Het spreekuur op 5 juli was om kennis te maken met het buurtteam, (Isla Corten, ouderenadviseur) Mitros (bij de meesten wel bekend: Peter Aartsman) en Me’kaar (Monique Weintre)¬† om erachter te komen wat de mensen voor de Dame kunnen betekenen. Veel onderwerpen waren praktisch van aard, zoals de wens om de vloer in de galerij een beschermlaag¬† te geven zodat deze minder glad is na regenval.

 

Peter heeft er notie van genomen en komt hierop terug. Binnen de Mitros gaat hij onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de vloer aan te pakken, zowel financieel als in uitvoerbaarheid. De containers krijgen een poetsbeurt en hij gaat ervoor zorgen dat de tuin gesproeid wordt. Ook is hij voornemens om 1 keer in de 2 weken langs te komen om spreekuur te houden. In de nieuwsbrief wordt gedeeld wanneer dit zal zi

 

Er wordt onveiligheid ervaren door de hoge snelheid waarmee auto’s, scooters en brommers door de Max Euwestraat rijden. Gekeken wordt naar een mogelijkheid om via Me’kaar en de wijkagent gesprekken aan te knopen met bestuurders die uit de wijk komen om bewustzijn te krijgen over de overlast die ze veroorzaken. Aan het eind van het jaar wordt de Prinses Irenelaan¬† aangepakt om deze veiliger te maken (lagere snelheidslimiet) maar dat duurt nog even.

 

Af van seniorenlabel

De overheid heeft bepaald dat het discriminerend is om het label ‘seniorencomplex’ te voeren. Wanneer je benoemd dat het alleen voor senioren is, zou het een negatief onderscheid kunnen maken in de beleving. Terwijl ouderen er ook bij horen. Dat is de gedachtengang. Dat houdt in dat er ook jongeren zijn komen wonen in De Dame. Dat roept weerstand op, en gemerkt wordt dat vooral wanneer er gasten zijn er overlast kan zijn in de vorm van lawaaiige kinderen en bezoek. Het is geven en nemen, leven en laten leven, die overtuiging leeft ook, maar het is geen keuze geweest van de bewoners zelf dat de samenstelling veranderd. Toch is het goed om eens te kijken naar deze ontwikkeling als kans om met een minder homogene samenstelling van mensen samen te leven, maar hoe dit te doen is nog de vraag. In ieder geval is er vanuit het buurtteam bemiddeling mogelijk in gesprek als het lastig gevonden wordt om gesprek aan te gaan bij de ervaring van overlast. Isla is daarvoor benaderbaar,

bel dan het Buurtteam: 030 740 05 03